Hopp til innhald

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Etiske problemstillingarChevronRight
 5. Det ukrenkelege livetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Det ukrenkelege livet

Ny teknologi gir nye etiske utfordringar. Kva skal vi meine om genmodifisering, kloning og gentesting? Revygruppa på Elvebakken vidaregåande skule diskuterer.

Oppgåver

 1. Noter ned dei viktigaste argumenta som kjem fram i filmen og del dei i to grupper:

  1. Positiv til genteknologi
  2. Negativ til genteknologi
 2. Korleis blir religion brukt til å grunngi standpunkta i diskusjonen?
 3. Også dei ikkje-religiøse i videoen er skeptiske til ulike sider ved bioteknologi. Korleis argumenterer desse?
 4. Kan ein argumentere for at det er umoralsk å ikkje bruke moglegheiter som genteknologi gir?
 5. Snakk saman om temaet i klassen eller i grupper. Fokuser på følgjande punkt:

  1. Kva for farar ved genteknlogi bør vi vere medvitne på?
  2. Kva for moglegheiter ved genteknologi bør vi bruke?
  3. Er det prinsipielt gale å manipulere gen og endre livets byggjesteinar?

Læringsressursar

Etiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar