Hopp til innhald

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Etiske problemstillingarChevronRight
 5. AbortChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Film og filmklipp

Abort

Abort er eit omdiskutert tema. Abort er tillate i Noreg, men er det moralsk rett å avbryte eit svangerskap? Er det moralsk rett å forby det? Revygruppa på Elvebakken videregående skole diskuterer.

Noter ned dei viktigaste argumenta som kjem fram i filmen og del dei i to grupper:

 • positiv til abort
 • negativ til abort
 1. Kva for nokre av desse argumenta har med religion å gjere? Har desse argumenta noko til felles?
 2. Somme av deltakarane trekkjer inn kjønnsroller i diskusjonen. Kva er argumenta for at kvinner burde ha mest å seie i denne diskusjonen?
 3. Snakk saman om temaet i klassen eller i grupper. Fokuser på følgjande punkt:
 • Kvar går grensa for når ein kan snakke om liv hos fosteret?
 • Når bør fosteret reknast som eit menneske med same rett til vern som deg sjølv: rett etter befruktinga, etter 2, 3 eller 4 månader, eller seinare?
 • Kva trur du var årsaka til at sjølvbestemt abort var forbode i Noreg heilt fram til 1978? Kvifor trur du lova blei oppheva?
 • Abort-debatten handlar særleg om to ulike prinsipp sett opp mot kvarandre: fosteret sin rett til liv og kvinna sin rett til å bestemme over eigen kropp. Kva for eitt av desse to prinsippa er viktigast, og kvifor?

Læringsressursar

Etiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar