Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske problemstillingarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etiske problemstillingar

I dette emnet skal du utforske ulike etiske spørsmål. Bør vi forbetre mennesket gjennom genteknologi? Kan det i nokre tilfelle vere rett å drepe? Korleis skaper vi eit godt samfunn? Kor stort økologisk fotavtrykk kan vi menneske tillate oss?

Forsker fjerne er bit fra et molokyl. Manipulert foto.

Vanskelege etiske problemstillingar er noko alle opplever i løpet av livet. Det kan vere grunnleggjande spørsmål om liv og død, eller det kan vere heilt kvardagslege spørsmål knytt til relasjonar til andre menneske. I religion og etikk skal du kunne føre dialog med andre om slike etiske spørsmål.

I nokre situasjonar er det vanskeleg å avgjere kva for handling som er rett. Eit dilemma er en situasjon der du har fleire alternativ, og der ingen av alternativa er ei god løysning på problemet. Å jobbe med slike dilemma er nyttige når du skal trene på etisk argumentasjon.

Nokre av dei etiske problemstillingane du blir kjent med i dette emnet er knytte til dei tre tverrfaglege temaa i den nye, overordna læreplanen: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgarskap, og berekraftig utvikling.

Læringsressursar

Etiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar