Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etikk

Kva er rett og galt? I etikken reflekterer vi over handlingane våre. Kvifor er nokre handlingar moralsk rette og andre moralsk galne? Etikken kan hjelpe oss å utforske vanskelege moralske spørsmål.

Vei som skiller seg i en rett og en gal retning. Foto.

Emne

Etikk

  • I dette emnet blir du kjent med dei viktigaste etiske omgrepa og nokre etiske modellar som kan hjelpe deg til å gjere gode etiske val.

  • Etiske problemstillingar er ofte kompliserte. Når vi står ovanfor et etisk dilemma kan det vere vanskeleg å avgjere kva som er rett eller gale.