Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. FilosofiChevronRight
  4. Filosofiske problemstillingarChevronRight
  5. Oppgåver til den kopernikanske vendinga i filosofienChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Oppgåver til den kopernikanske vendinga i filosofien

Oppgåve 1: Omgrep

Oppgåve 2: Refleksjon

Filmplakat med teksten "Star Wars" på venstre side. Hvitkledd kvinne og mann står i et øde lansdkap med en storby i bakgrunnen. Mannen holder et lysende sverd opp i luften. På himmelen ser man en rekke romskip, en kunstig planet og et stort hode med sort hjelm. Grafikk.
Star Wars-sagaen er skapt av filmskaparen George Lucas. Den første filmen heitte Star Wars, og hadde premiere i 1977. Handlinga går føre seg "for lenge sidan, i ein galakse langt, langt unna".

Kvifor trur du det er så lett for oss å førestille oss eit romeventyr som Star Wars i ein galakse langt, langt unna, full av ukjende vesen og ukjend teknologi, på same tid som det er så vanskeleg å førestille oss eit svar på spørsmåla nedanfor? Prøv å bruke Kants filosofi i svaret.

  • Har universet ei byrjing?
  • Finst det ei grense for universet?
  • Finst det ei første årsak til at universet begynte å eksistere?

Læringsressursar

Filosofiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar