Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. FilosofiChevronRight
  4. Filosofiske problemstillingarChevronRight
  5. Filosofi og kjønnChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til det synet nokre filosofar har på kjønn og kjønnsroller
  • kunne diskutere desse synspunkta i lys av dagsaktuelle tema
  • forstå samanhengar mellom kjønn, fridom og etikk