Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. FilosofiChevronRight
  4. Filosofiske problemstillingarChevronRight
  5. Oppgåver om Simone de BeauvoirChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Oppgåver om Simone de Beauvoir

Oppgåver til fagartikkelen om Simone de Beauvoir.

Oppgåve 1

Ifølgje Simone de Beauvoir er ikkje like rettar tilstrekkeleg for å skape likestilling. Samanlikn Simone de Beauvoir sitt syn på kjønn med synet til Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor Mill og John Stuart Mill. Diskuter om like rettar er nok for å skape likestilling.

Oppgåve 2

Kvifor meinte Simone de Beauvoir at biologi ikkje kan forklare kjønnsforskjellane mellom kvinner og menn? Er du einig eller ueinig? Grunngi svaret.

Oppgåve 3

Sjå filmklippet om #metoo. Korleis kan seksuell trakassering avgrense kvinner og menn sin fridom, ifølgje Simone de Beauvoir? Burde vi i Noreg gjere det same som i Sverige og kreve at menneske som har sex, først spør kvarandre om det er greitt?

Læringsressursar

Filosofiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar