Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. FilosofiChevronRight
  4. Filosofiske problemstillingarChevronRight
  5. Eit kjønnsdelt språk?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Eit kjønnsdelt språk?

Denne videoen blei opphaveleg laga som ein del av ein reklamekampanje for Always sanitetsbind. Sjå videoen og gjer oppgåvene.

Filmen er teksta på engelsk. Du kan velje automatisk oversetting av tekstinga til norsk.

Oppgåve 1

Korleis tolkar du utsegn som «han løper som ei jente» eller «det er jentete»? Er det positivt eller negativt? Kva trur du slike uttrykk gjer med sjølvbiletet til gutar og jenter?

Oppgåve 2

Oppgåve 3

Diskuter korleis språket påverkar måten vår å tenkje på når det gjeld kjønn. Korleis påverkar språket vår oppfatninga av forskjellane mellom gutar og jenter? Går det an å tenkje utan eit språk?

Læringsressursar

Filosofiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar