Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. FilosofiChevronRight
  4. Filosofiske problemstillingarChevronRight
  5. VondskapChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva “det vondes problem” går ut på
  • kunne forklare ulike løysningar på det vondes problem
  • kunne bruke fagomgrep og kunnskapar om religionane til å samanlikne religionane sitt syn på problemet
  • vite korleis temaet vondskap er blitt behandla i filosofien
  • kunne bruke ulike perspektiv for å forsøkje å forstå årsaker til vondskap