Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. FilosofiChevronRight
  4. Filosofiske problemstillingarChevronRight
  5. Det vondes problemChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Det vondes problem

Det vondes problem er eit paradoks som har oppteke mange opp gjennom historia. Her blir problemet diskutert av ei gruppe dramaelevar ved Elvebakken vidaregåande skule i Oslo.

Det vondes problem

Diskuter:

  • Kva er “Det vondes problem”?
  • Ifølgje filmen, korleis løyser ein det vondes problem i islam, buddhismen og kristendommen?

Undersøk:

Klara påstår at hinduar ikkje skal hjelpe fattige eller dei som har det vanskeleg i livet, fordi det kjem av at dei har gjort noko dumt i tidlegare liv, og at dei derfor fortener det. Bruk bøker, internett eller andre kjelder og gjer ein faktasjekk på denne påstanden. Snakk saman om kva de fann ut, og korleis de gjekk fram for å finne ut av det.

Læringsressursar

Filosofiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar