Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. FilosofiChevronRight
  4. Filosofiske problemstillingarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Filosofiske problemstillingar

I dette emnet skal vi sjå nærare på nokre konkrete filosofiske problemstillingar. Kva kan vite sikkert? Kva er vondskap? Kva tyding har kjønn? Finst det ein annen røyndom enn den vi ser rundt oss?

En robot formet som et sjellett av jern. Tanker flyr ut av hodet som gylne sommerfugler. Digitalt foto.

Dei filosofiske spørsmåla vil alltid være med på å forme liva våre. Vi har alle ein idé om kva som er godt og vondt, sant og usant, rett eller feil. Desse ideane er med på å avgjere korleis vi vel å leve liva våre. Derfor er det viktig at vi av og til stansar opp og tenkjer kritisk gjennom ideane våre og stiller oss sjølve filosofiske spørsmål. Ofte er det ingen andre som kan svare på desse spørsmåla for deg. Du må svare på dei sjølv.

I religion og etikk skal du kunne gjøre greie for tankar om nokre sentrale problemstillingar i europeisk filosofihistorie. Du skal fordjupe deg spesielt i ein filosof frå antikken og ein frå nyare tid. Dessutan skal du kunne gjere greie for hovudtankar hos ein indisk eller kinesisk filosof.

Læringsressursar

Filosofiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar