Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. FilosofiChevronRight
  4. Kva er filosofi?ChevronRight
  5. Introduksjon til filosofiChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva som kjenneteiknar filosofi og kritisk tenking
  • kunne skilje filosofi frå religion og vitskap
  • kunne utforske filosofiske spørsmål og paradoks
  • kunne reflektere over betydinga av sanning, filosofi og kritisk tenking