Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. ReligionskunnskapChevronRight
  5. SekulariseringChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva sekularisering er
  • kjenne til teoriar om årsaker til og konsekvensar av sekularisering
  • kunne gjere greie for eksempel på sekularisering
  • forstå kva slags rolle sekulariseringa spelar i det religiøse landskapet i dag