Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. ReligionskunnskapChevronRight
  5. Kva er religion?ChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har arbeidd med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til ulike typar definisjonar av religion
  • kunne vurdere styrkar og svakheiter ved dei ulike definisjonane
  • vite korleis du brukar ein arbeidsdefinisjon i eit oppgåvesvar