Hopp til innhald

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. Religion og livssynChevronRight
 4. ReligionskunnskapChevronRight
 5. Diskuter religionsdefinisjonarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Diskuter religionsdefinisjonar

Sjå innslaget med Yuval Noah Harari om boka Sapiens (2015) i Ted Talk. Føredraget er teksta på svensk. Diskuter måten han definerer religion på, med andre elevar i klassen.

Yuval Noah Harari hevdar i boka Sapiens (2015) at mennesket skil seg frå andre dyr ved at vi er i stand til å samarbeide i store grupper, samtidig som vi er tilpassingsdyktige. Årsaka er at vi kan skape ei innbilt verkelegheit som vi i fellesskap trur fullt og heilt på, og som vi lever etter.

I denne samanhengen meiner Harari det er liten forskjell på det å tru på ein tradisjonell religion som kristendommen eller hinduismen og det å tru på ein statsleiar, eit pengesystem eller eit lovverk. Han meiner derfor at alle desse tinga som utgjer den kollektive innbilte verkelegheita vår, kan kallast religion.

Diskuter desse spørsmåla i klassen:

 1. Er det nyttig å forstå religion slik Yuval Noah Harari gjer i boka Sapiens?
 2. Er Harari sin bruk av omgrepet religion substansiell eller funksjonalistisk?
 3. Finn argument for at Harari sitt religionsomgrep er for vidt (tek med for mykje) eller for snevert (tek med for lite).
 4. I kva samanhengar vil Harari si forståing av religion fungere dårleg?
 5. Er det mogleg å forstå religion utan å ta stilling til om læra til religionen er sann?

Læringsressursar

Religionskunnskap

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Jezidi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kildemateriale.