Hopp til innhald

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. Religion og livssynChevronRight
 4. ReligionskunnskapChevronRight
 5. Definer omgrepet «religion»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Definer omgrepet «religion»

Formuler din eigen definisjon av omgrepet «religion», og diskuter denne definisjonen med andre elevar i klassen.

 1. Bruk tre minutt på å prøve å formulere din eigen definisjon av omgrepet «religion».
 2. Set dykk saman i grupper på tre til fem elevar. Del definisjonane de har laga, med kvarandre, og diskuter dykk fram til ein felles definisjon som alle er einige i. Bruk kriteria for ein god definisjon.
 3. Skriv den definisjonen gruppa er blitt einig om, på tavla.
 4. Diskuter dettei fellesskap:
  • Er det nokon ord som går att? Er dette sjølve essensen av kva religion er?
  • Er nokon av definisjonane for vide?
  • Er nokon for snevre?
  • Kva ser ut til å vere dei største problema knytt til det å definere religion?

Læringsressursar

Religionskunnskap

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Jezidi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kildemateriale.