Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. Jødedommen ChevronRight
  5. Historia til jødedommens ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Historia til jødedommens

Historia er ein avgjerande del av jødane sin identitet. For å forstå jødedommen må ein også forstå det jødiske folket si historie.

NB! Det har snike seg inn ein feil i filmen (5:57). Det stemmer ikkje at ingen av partane i området godtok FN sin delingsplan i 1947. Sionistane og David Ben Gurion godtok i utgangspunktet planen, og valde å erklære Israel som eigen stat, sjølv om palestinarane ikkje gjekk med på planen.

Læringsressursar

Jødedommen