Hopp til innhald

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. Religion og livssynChevronRight
 4. IslamChevronRight
 5. Analyse av hajj: Finn dimensjonane!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Analyse av hajj: Finn dimensjonane!

Ninan Smarts dimensjonar kan vere nyttige når ein skal analysere ritual. Sjå filmen "Fra Vålerenga til Mekka" og gjer oppgåvene under. Leit på nettet viss du treng meir informasjon om pilegrimsreisa hajj.

Undersøk dei ulike rituala som inngår i pilegrimsreisa hajj. Gi minst to døme på følgjande:

 1. Ritual som byggjer på myter (forteljingar frå dei heilage skriftene)
 2. Ritual som seier noko om islams lære (gudetro, verdsbilete, menneskesyn eller frelse)
 3. Ritual som seier noko om etikk (kva som er rett og gale, eller godt og vondt)
 4. Materielle/estetiske uttrykk som blir vist i rituala (bygningar, gjenstandar, musikk, kunst)
 5. Den sosiale dimensjonen i rituala (fellesskap, sosial organisering, sosiale roller, kjønn)
 6. Opplevingsdimensjonen i rituala (nærleik til eller kontakt med Gud, åndeleg utvikling)

Læringsressursar

Islam