Hopp til innhald

Religion og etikk

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
SubjectEmne

Emner

 • Metodar for utforsking og dialog

  I dette emnet blir du kjent med nokre metodar du kan bruke når du utforskar religionar og livssyn, og spelereglar som bør gjelde for livssynsdialog i klasserommet.

 • Religion og livssyn

  I dette emnet lærer du om religionar og ikkje-religiøse livssyn. Du blir kjent med dei store verdsreligionane, men også med nyreligiøse rørsler og livssynshumanisme.

 • Filosofi

  Filosofien stiller spørsmål om grunnleggjande trekk ved livet og verda.

 • Etikk

  Etikk er læra om gode og dårlege handlingar.

Om religion og etikk

Krishna-tilhengere danser og synger i Prahas gater. Foto.

Om religion og etikk

Religion og etikk gir deg kunnskap om og forståing av religionar og livssyn. Filosofisk og etisk teori er til god hjelp når du skal sortere tankar om dei store spørsmåla i livet. Du lærer også å møte andre sitt syn på verda på ein respektfull måte.

Nytt innhald

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Facebook