Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Fordeling av godeChevronRight
  4. Makt og fordeling i politiske ideologiarChevronRight
  5. Ideologiar, individ, samfunn og fordeling av godeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ideologiar, individ, samfunn og fordeling av gode

Etter at du har lese gjennom fagstoffet om ideologiane, skal du her svare på spørsmål om og forklare nærmare korleis dei forskjellige ideologiane ser på individ i samfunnet, og om fordeling av gode.

En hånd tegner en rød sirkel rundt et invid blant mange i et samfunn. Illustrasjon.

Oppgåve

  1. Forklar korleis liberalistar og dei konservative har eit ulikt syn på individ og samfunn.
  2. Kva skil kommunistar, sosialdemokratar og anarkistar i bruk av politiske verkemiddel for å skape eit sosialistisk samfunn?
  3. Korleis stiller konservatismen, liberalismen og sosialismen seg til fordeling av gode og byrder i samfunnet i dag?
  4. Finn døme på korleis ulike ideologiar har vore brukt som maktgrunnlag i politiske åtgjerder.

Læringsressursar

Makt og fordeling i politiske ideologiar