Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Utopia?

Gjennom historia har fleire rørsler har hatt idear og forsøkt å skape det perfekte samfunn. Draumen om eit betre samfunn er gjerne blitt kalla «Utopia», etter Thomas Moore si bok (ca.1516) med same namn.

En kvinne i en blå kjole med en bøtte opp mot himmelen med hvite skyer. Foto.

Tenk over og drøft

  1. Er det klasselause samfunnet berre ein utopi?
  2. Er den norske velferdsmodellen det nærmaste sosialismen har kome det klasselause samfunnet?

Læringsressursar

Makt og fordeling i politiske ideologiar