Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Fordeling av godeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fordeling av gode

Når du no skal jobbe med fordeling av gode, vil du finne fleire perspektiv som handlar om maktforhold i samfunnet, og korleis gode blir fordelte.

To mannlige figurer, en i slips og en med caps. En sitter på en stabel mynter. Illustrasjon.

Det finst fleire forskjellige prinsipp for fordeling av goda i samfunnet, og ikkje minst behandlar dei politiske ideologiane dette temaet på forskjellige måtar.

Lagdeling i samfunnet og klassar er også med på å seie noko om fordeling av gode. Du skal lære teoriar om lagdeling, og også sjå nærmare på omgrepet sosial mobilitet.

Emne

Fordeling av gode

  • Prinsipp for fordeling av godar handlar om korleis godar og rettar skal gå til fleire enn dei som greier å skaffe dei på eiga hand.

  • Her vil du møte ei rekkje politiske ideologiar der du blir presentert for kjenneteikn, og korleis desse ideologiane ser på makt og fordeling av godar.

  • Mange meiner Noreg er eit samfunn der dei fleste har like moglegheiter, men samtidig blir det poengtert frå fleire hald at forskjellane aukar.