Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Fordeling av godarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fordeling av godar

Når du no skal jobbe med fordeling av godar, vil du finne fleire perspektiv som handlar om maktforhold i samfunnet, og korleis godar blir fordelte.

To mannlige figurer, en i slips og en med caps. En sitter på en stabel mynter. Illustrasjon.

Det finst fleire forskjellige prinsipp for fordeling av godane i samfunnet, og ikkje minst behandlar dei politiske ideologiane dette temaet på forskjellige måtar.

Lagdeling i samfunnet og klassar er også med på å seie noko om fordeling av godar. Du skal lære teoriar om lagdeling, og også sjå nærmare på omgrepet sosial mobilitet.

Emner

Fordeling av godar

  • Prinsipp for fordeling av godar

    Prinsipp for fordeling av godar handlar om korleis godar og rettar skal gå til fleire enn dei som greier å skaffe dei på eiga hand.

  • Her vil du møte ei rekkje politiske ideologiar der du blir presentert for kjenneteikn, og korleis desse ideologiane ser på makt og fordeling av godar.

  • Mange meiner Noreg er eit samfunn der dei fleste har like moglegheiter, men samtidig blir det poengtert frå fleire hald at forskjellane aukar.