Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Produksjon og arbeidChevronRight
  4. OrganisasjonsteoriarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Organisasjonsteoriar

Organisasjonsteoriar er idear om kva organisasjonar er, korleis de fungerer, korleis dei er bygde opp og korleis dei blir leia.

To bygningsarbeidere bærer metallarbeid. Foto.

Organisasjoner kan i vår samanheng vere skulen du går på, ein arbeidsplass eller idealistisk organisasjon. Alle organisasjonar har eitt eller fleire mål, og løyser ei eller fleire oppgåver i samfunnet. Du vil under dette emnet møte forskjellige omgrep og teoriar knytt til organisasjonar, og korleis de kan leiast og organiserast.

Læringsressursar

Organisasjonsteoriar