Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Produksjon og arbeidChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Produksjon og arbeid

Dette emnet tar for seg ei rekkje omgrep knytt til arbeid, arbeidsliv og produksjon i samfunnet.

En rekke medarbeidere i et moderne kontorlandskap, sett ovenfra. Foto.

Temaa du skal jobbe med her, strekkjer seg frå den historiske utviklinga av produksjon i ulike kulturar og tidsepokar, til organisasjonsteoriar og internasjonal arbeidsdeling og fordelinga av produksjon i verda i dag. I tillegg skal vi sjå nærmare på arbeidslivets funksjon i samfunnet, og kva vi legg i omgrepet kunnskaps- og informasjonssamfunn.

Emner

Produksjon og arbeid

  • Organisasjonsteoriar

    Organisasjonsteoriar er idear om kva organisasjonar er, korleis dei fungerer, korleis dei er bygde opp og korleis dei blir leia.

  • Kva er kunnskaps- og informasjonssamfunnet, og korleis påverkar det individa i samfunnet? Dette er noko av det vi skal sjå på under dette emnet.

  • Internasjonal arbeidsdeling

    Mykje av det som blir produsert i verda i dag er resultatet av ei fordeling av arbeidskapasitet og produksjon i mange land.