Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. ReligionChevronRight
  5. Sjamanisme og hekseprosessarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Sjamanisme og hekseprosessar

Sjamanar og hekser har spesielle roller i enkelte religionar. I desse oppgåvene skal du jobbe meir med sjamanar og hekser sine roller.

Ein tuvinsk sjaman frå Sibir held ei tromme over eld. Foto.
Ein tuvinsk sjaman frå Tuva i Sibir.

Oppgåve 1

  1. Kva er ein sjaman, og kva for oppgåver har han?
  2. Kva er transe, og korleis kjem sjamanen inn i transen?
  3. Kva slags funksjon kan trua på hekser ha?

Oppgåve 2

I Noreg finst det ei urfolksgruppe som i den førkristne perioden blant anna ga seg over til sjamanisme. Undersøk den førkristne samiske religionen, og finn ut kva slags oppgåver den samiske sjamanen (noaiden) hadde.

Oppgåve 3

Også Noreg har si historie med hekser. På 1500- og 1600-talet blei om lag 350 personar avretta under dei mykje omtala hekseprosessane. Lag ein digital presentasjon eller ein plakat der du presenterer hekseprosessane i Noreg til resten av klassa.

Læringsressursar

Religion