Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. Familie- og slektskapsordningarChevronRight
  5. Sosialantropologiske perspektiv på slektskapChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • vite og drøfte kvifor antropologar har vore opptatte av slektskap
  • kunne forskjellane og kjenneteikna på patrilineære, matrilineære og kognatiske slektskapssystem
  • kjenne til ulike folkeslag knytt til dei ulike slektskapssystema