Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. Familie- og slektskapsordningarChevronRight
  5. Oppgåve: Patrilineære slektskapssystemChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåve: Patrilineære slektskapssystem

I desse oppgåvene skal du jobbe med kva som kjenneteiknar patrilineære slektskapssystem.

Et fotografi av en gjeter og en flokk kveg som er innhyllet i røyk for å holde insekter unna.

Oppgåve 1

  1. Kva kjenneteiknar patrilineære slektskapssystem?
  2. Korleis er maktfordelinga i denne type slektskapssystem?
  3. Kvifor trur du maktbalansen er slik han er, og er dette noko som gjeld i samfunnet generelt? Argumenter for svaret ditt.

Oppgåve 2

  1. Korleis heng slektskap og konflikthandtering saman hos nuarane?
  2. Kva trur du – er det like lett for norske familiar (som tradisjonelt sett er av kognatisk avstamming) å organisere slekta slik nuarane gjer det for å handtere konfliktar? Kvifor/kvifor ikkje? Skriv ned svara dine og samanlikn dei med svara til ein klassekamerat.

Læringsressursar

Familie- og slektskapsordningar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter