Hopp til innhald

 1. Home
 2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
 3. KulturforståelseChevronRight
 4. Familie- og slektskapsordningarChevronRight
 5. Familie, slektskap og ekteskapChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien skal du:

 • kunne gi eksempel på ulike familie- og samlivsformer
 • gjere greie for familien sine funksjonar
 • gjere greie for og drøfte ekteskapet sine funksjonar i ulike kulturar
 • kunne forklare korleis og kvifor familiemønster har endra seg over tid
 • vite kva etnosentrisme og kulturrelativisme er
 • kunne forklare slekta si betyding før og no