Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. KulturomgrepetChevronRight
  5. Hylland Eriksen om "typisk norsk"ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Hylland Eriksen om "typisk norsk"

Petter Schjerven intervjuar sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen om kva som er "typisk norsk". Kva for spesielle kjenneteikn finn vi ved norsk kultur, og kvifor er desse kjenneteikna blitt viktige?

Læringsressursar

Kulturomgrepet