Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. KulturomgrepetChevronRight
  5. Kultur og kulturomgrepetChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgåve kultur. Skriv saman!

Hender som skriver på whiteboardtavle.Foto

Kva tenkjer du på når du høyrer ordet "kultur"?

Denne oppgåva er ei gruppe-/klasseoppgåve, men kan også løysast individuelt.

Først skriv kvar enkelt elev ned kva dei assosierer med ordet "kultur" – på eit eige notat, i stikkordsform.

Lærar eller ein elev i klassen/gruppa opprettar ei side for samskriving, som til dømes Samtavla, eller bruker tavla i klasserommet. Samle alle assosiasjonane i samtavla/på vanleg tavle. Lenkje til video på YouTube som viser bruk av Samtavla.

Forsøk deretter å plassere det de har skrive på tavla under følgjande bolkar:

  • kunstuttrykk (musikk, teater, maleri/skulpturar, film, dans og liknande)
  • aktivitetar
  • idear, meiningar, verdiar, normer, reglar
  • måtar å leve på
  • fysiske objekt

Prøv no å lage ein felles definisjon av kva ordet "kultur" betyr, ut frå kva de har kome fram til gjennom punkta ovanfor.

Lagre resultatet av oppgåva som eit notat, eller bilete. Du skal bruke det i ei seinare oppgåve i læringsstien.

Video

Video frå YouTube der dei viktigaste funksjonane i Samtavla blir gjennomgåtte.