Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. KulturomgrepetChevronRight
  5. Kultur og kulturomgrepetChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Læringsmål:

  • reflektere over uttrykket "norsk kultur"
  • gjere greie for ulike betydingar av omgrepet kultur
  • forstå kvifor omgrep er nyttige verktøy i faget
  • kunne planleggje, gjennomføre og presentere funn frå fokusgruppeintervju om "norsk kultur"