Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kulturforståelse

Hovudområdet kulturforståelse dekkjer kulturbegrepet i vid forstand, og er i stor grad det vi ser på som sosialantropologi, men også under dette emnet finn du sosiologiske perspektiv.

Masaikriger som spiller på tradisjonelt horn. Foto.

Vi har delt opp dette hovudområdet i fleire emne. Først vil vi gi ein gjennomgang av sjølve kulturomgrepet, og ikkje minst forskjellige måtar å definere norsk kultur på. Deretter vil du finne opplegg om kulturforskjellar, familie- og slektskapsordningar og ikkje minst religion.

Emne

Kulturforståelse

  • Kulturomgrepet

    Spørsmålet "Kva er kultur?" kan vere vanskeleg å svare på. Under dette emnet skal du lære meir om kulturomgrepet og kva vi ser på som "norsk kultur".

  • Dette emnet handlar om familieformer og samfunnsformer, samt eit sosialantropologisk blikk på forskjellige slektskapsordningar.

  • Religion

    I vårt fag handlar emnet religion om religionen sine kulturelle funksjonar i samfunnet.