Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Massemedium, teknologi og kommunikasjonChevronRight
  5. Hatefulle ytringar i nyheitsbiletetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hatefulle ytringar i nyheitsbiletet

Tonje Brenna. Foto

Tonje Brenna, politikar, uttalte for ikkje lenge sidan i ei nyheitssak at ho vurderer å slutte med politikk fordi ho blir utsett for hatefulle ytringar. Politikarar, og også ei rekkje andre menneske, opplever å bli utsette for hatefulle ytringar og hets, og gjennom media har dette blitt sett på dagsordenen.

Gjer eit nyheitssøk på internett med søkeorda hatefulle ytringar. Ta for deg eit utval av nokre av dei siste nyheitene du får opp i søket.

Nyheitssøk: Vel å søkje berre i "nyheiter" med søkeord.

  • Kva handlar dei om? Kva meiner du kjenneteiknar bodskap og innhald?
  • Var det noko som du ikkje hadde sett i nyheitsbiletet tidlegare?
  • Vurder kjelda og informasjonen i nyheitssaka. Er dette ei påliteleg kjelde, og kvifor?

Læringsressursar

Massemedium, teknologi og kommunikasjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter