Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Massemedium, teknologi og kommunikasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hatytringar er #ikkegreit

Amalie Olsen har over 135000 følgjarar på YouTube, og ho var med på lanseringa og kampanjen #ikkegreit. #ikkegreit hadde som mål å setje søkelyset på hatytringar.
Sjå videoen før du går i gang med oppgåvene under.

  1. På kva for måte kan slike kampanjar bidra til forståinga av kva hatytringar er, og konsekvensar av hatytringar?
  2. Hatytringar har både samfunnsmessige konsekvensar og individuelle konsekvensar for dei som blir utsette for det. Lag eit notat eller tankekart der du noterer ned ulike konsekvensar på både samfunnsnivå og individnivå.
  3. Politiet sin nettpatrulje – Kripos – har ei Facebookside. Gå inn på sida, og sjå kva for saker dei har fokus på. Kva kjenneteiknar sakene dei publiserer? Politiet har òg vore aktive på andre sosiale medium. På kva slags måte kan dette vere kriminalitetsførebyggjande arbeid, trur du?
  4. Det er fleire omgrep som blir brukte når vi ser på dette temaet: hatprat, hatytringar, netthets, digital mobbing, nettmobbing og netthat. Er det nokon skilnad på kva omgrepa betyr?

Læringsressursar

Massemedium, teknologi og kommunikasjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter