Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Sosiale avvikChevronRight
  5. Kva er sosiale avvik?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Kva er sosiale avvik?

punker malt på vegg. Foto.

Oppgåve

Tenk over dette på eiga hand, før de diskuterer spørsmåla i grupper.

  1. Kva legg du i omgrepet sosiale avvik?
  2. Finst det positive avvik?

Læringsressursar

Sosiale avvik