Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Sosiale avvikChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sosiale avvik

Sosiale avvik er åtferd som bryt med normene i eit samfunn. Dette kan vere på eit uformelt eller formelt nivå. Viss ein bryt dei formelle normene i samfunnet, snakkar vi om lovbrot.

En person i møkrkeblå jakke med en blodig knoke. foto.

Når vi bryt normene, uansett kva slags normbrot det er snakk om, kan vi møte sanksjonar. Sanksjonar er reaksjonane på normbrota.

Sanksjonane, saman med normene og reglane, er med og påverkar oppførselen vår ved at forventa oppførsel blir løna, og avvik blir straffa.

Læringsressursar

Sosiale avvik