Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Sosial åtferd og sosialt systemChevronRight
  5. Klassen som sosialt systemChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Klassen som sosialt system

Ein klasse kan òg vere eit sosialt system, med ulike normer, roller og struktur. I denne oppgåva skal du prøve å beskrive ein klasse som sosialt system.

Elever i klasserom videregående skole. Foto

Les teksten Klassen som sosialt system.

Ta utgangspunkt i klassen du går i, ein klasse du har gått i tidlegare, eller ein klasse du kjenner til.
Når samfunnsforskarar skal beskrive eit fenomen, er det viktig å vere så objektiv og sakleg som mogleg. Du skal ikkje beskrive enkeltindivider med namn, du skal peike på nokre generelle trekk ved eit sosialt system - gjennom å reflektere over eit system du kjenner til.

1. Er det nokon normer som styrer åtferda i klassen? (forventningar til åtferd) Beskriv kort normene.
2. Er det ulike roller i klassen, og kva kjennetegner rollene?
3. Er det både formell og uformell struktur i klassen? Forsøk å beskrive strukturen.
4. Er det nokon normer i klassen som er i konflikt med skolen sine forventningar? Beskriv kort kva som er skolen sine forventningar, og om klassen sine normer er i konflikt med desse forventningane.

Læringsressursar

Sosial åtferd og sosialt system