Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Sosial åtferd og sosialt systemChevronRight
  5. Sosialt systemChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Denne læringsstien tek for seg sosiale system gjennom to eksempel: klassen og fengselet som sosialt system.

Når du er ferdig med læringsstien, skal du kunne:

  • definere omgrepet sosialt system
  • kjenne til omgrep som vert brukte når vi ser på sosiale system
  • gi eksempel på sosiale system og kva som kjenneteiknar struktur i sosiale system
  • forklare føresetnadar for at sosiale system består