Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Sosial åtferd og sosialt systemChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sosial åtferd og sosialt system

Sosiale system er arenaer der sosialisering går føre seg. Familien, skule og arbeidsplassen er døme på sosiale system.

Elever som rekker opp hånda i klasserom. Foto

Det finst ei rekkje kjenneteikn ved sosiale system. Ein vanleg definisjon seier at eit sosialt system består av roller som står i forhold til kvarandre. Eit sosialt system er prega av samhandling og kommunikasjon, og det endrar seg stadig.

Læringsressursar

Sosial åtferd og sosialt system