Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Sosialisering i ulike kulturar og grupperChevronRight
  5. Innverknaden til bloggarar i dagens samfunnChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Innverknaden til bloggarar i dagens samfunn

Oppgåve: Diskuter

Sophie Elise Isachsen. Foto
Vixen Blog Awards 2016
Thale Krohn Engvig. Helsesista. Foto
VIXEN Influencer Awards 2017

Bloggaren Sophie Elise Isachsen tok i 2016 imot prisen som årets bloggar. Temaet på bloggen hennar er ofte kropp, helse, sminke, klede og reiser – tema som mange ungdommar òg er opptekne av.

Thale Krohn Engvig – også kalla Helsesista – fekk prisen som årets førebilete og årets sterke meining under Vixen Blog Awards, og juryen grunngav det med den sunne og positive innstillinga ho hadde til følgjarane sine.

Bloggaren Sophie Elise Isachsen har både blitt kritisert og rost for innhaldet på bloggen, og Helsesista har nådd fram til mange unge med bodskapane sine om helse og ungdom.

Diskuter:

  • Har bloggarar stor innverknad og makt i dagens samfunn?
  • Kva kan vere positive og negative konsekvensar av opinionsleiarar sin påverknad på ulike grupper i samfunnet?

Læringsressursar

Sosialisering i ulike kulturar og grupper