Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Sosialisering i ulike kulturar og grupperChevronRight
  5. SosialiseringChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne definere, forstå og ta i bruk omgrep knytte til sosialisering
  • kunne gi eksempel på kva arenaer sosialisering skjer på
  • kjenne til teoriar om sosialisering
  • kunne samanlikne sosialisering i primærgrupper og sekundærgrupper
  • kunne reflektere over korleis sosialisering påverkar oss gjennom heile livet