Hopp til innhald

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Metodeskulen: samfunnsvitskapleg metodeChevronRight
  4. Kvalitativ metodeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kvalitativ metode

Kvalitativ metode handlar om å samle inn informasjon gjennom metodar som observasjon, deltaking og intervju.

Personer rundt et bord med notater og brett foran seg. Vi ser bare hendene og bordet. Foto.

Ein sosialantropolog kan både observere utanfra og som deltakar sjølv. I tillegg kan ein skaffe seg informantar. Informantar er personar som har kunnskap om det emnet som sosialantropologen undersøkjer, og som ein gjerne blir kjend med og treff fleire gongar.

Du skal under dette emnet lære meir om dei forskjellige måtane ein kan utøve kvalitativ metode.

Læringsressursar

Kvalitativ metode