Hopp til innhald

Sosiologi og sosialantropologi

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
SubjectEmne

Emne

  • Samfunnsvitskaplege arbeidsmetodar er rutinane for korleis samfunnsforskarar går fram for å beskrive, undersøke og tolke hendingar i samfunnet.

  • Sosialisering

    Sosialisering er ein livslang prosess der vi stadig møter nye forventningar og nye sosiale roller.

  • Hovudområdet kulturforståing dekkjer eit stort område som vi i hovudsak tenkjer på som sosialantropologi, men som også har sosiologiske perspektiv.

  • Dette emnet tar for seg ei rekkje omgrep knytt til arbeid, arbeidsliv og produksjon i samfunnet.

  • Fordeling av gode handlar om prinsipp, teoriar, maktforhold og lagdeling og klassar.

Om sosiologi og antropologi

Rødruss. Foto

Om sosiologi og antropologi

I faget Sosiologi og sosialantropologi blir du kjend med samfunnsvitskaplege metodar og tenkjemåtar. Sentrale emne er sosialisering, kulturforståing, produksjon og arbeidsliv, og fordeling av gode.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook