Hopp til innhald

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpassingChevronRight
 4. Formeiring hos dyrChevronRight
 5. Refleksjonsoppgåver til "Formeiring hos leddormar"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Refleksjonsoppgåver til "Formeiring hos leddormar"

Hos leddormane er det stor variasjon i både utsjånad, leveområde og åtferd. Gjennom desse refleksjonsoppgåvene skal du fokusere på dei ulike formeiringsstrategiane som kan finnast blant leddormar.

Paring hos meitemark
Ukjønnet formering hos leddormer
Eggkokonger hos meitemark
 1. Hos leddormane finn det stad både ukjønna og kjønna formeiring. Kan du finne døme på ukjønna formeiring hjå meitemakk, og eventuelt korleis dette skjer?
 2. Dei fleste marine børstemakkane er særkjønna, og har difor kjønna formeiring. Korleis går sjølve befruktinga føre seg, og kva for fasar inngår i utviklinga til eit vakse individ?
 3. Meitemakken blir rekna for å vere ein ekte hermafroditt. Kva vil det seie?
 4. Forklar formeiringa hjå meitemakk både med ord og illustrasjonar.
 5. På kva slags måte kan vi seie at formeiringa hjå meitemakken er tilpassa eit liv på land?
 6. Meitemakk ligg i kvar si retning under paringa. Kva trur du kan vere årsaka til at dei ligg "andføttes"?

Læringsressursar

Formeiring hos dyr

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Raudåte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for læringssti.

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar