Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Funksjon og tilpassingChevronRight
  4. Åtferd hos dyrChevronRight
  5. Lyset styrer åtferdaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Lyset styrer åtferda

Artar i havet flyttar seg vertikalt for å opphalde seg der lysstyrken er gunstigast, både med tanke på å vere beskytta og for å finne mat.

Tegning, plansje med oversikt over arter i havet.

Variasjon i lysmengd styrer artane sine vertikale vandringar

Det er klare samanhengar mellom lysstyrken og biletet på ekkogramma, som syner kor djupt stimane står. Mesopelagisk fisk og andre organismar flyttar seg vertikalt for å opphalde seg der lysstyrken er gunstigast, både med tanke på å vere beskytta og for å finne mat.

Læringsressursar

Åtferd hos dyr

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff