Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Funksjon og tilpassingChevronRight
  4. Gassutveksling hos ulike dyregrupperChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Gassutveksling hos ulike dyregrupper

Alle dyr må utveksle gassar med omgivnadane. Prosserar i kroppen vil stoppe opp ved mangel på oksygen, og avfallstoffet karbondioksid må skiljast ut. Det varierer korleis dei ulike dyregruppene løyser dette.

Insektlarve i vann. Foto.
Insekter utvekslar gassar med omgivnadane med eit såkalla trakesystem. Hos enkelte vannlevande insekt, som hos larvane til vannymfer og døgnfluer, blir trakésystemet forgreina ut til vedheng på bakkroppen som fungerer som gjeller.

Læringsressursar

Gassutveksling hos ulike dyregrupper