Hopp til innhald

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Fysiologien til mennesketChevronRight
 4. NervesystemetChevronRight
 5. Multippel sklerose (MS)ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Multippel sklerose (MS)

MS er ein kronisk (varig), genetisk avhengig sjukdom i sentralnervesystemet som hovudsakleg rammar i 20–40-årsalderen, og råkar dobbelt så mange kvinner som menn.

2 nerveceller som viser forskjellen mellom ei frisk nervecelle og ei nervecelle angripen av Multippel sklerose. Illustrasjon.
Nervecelle: frisk øvst og nedst ei nervecelle som er angrepen av MS.

Ved MS angrip immunsystemet til kroppen eigne celler og fører til ein betennelse som øydelegg myelinisolasjonen rundt aksona i hjernen og ryggmergen. Dette hemjar nervesignala frå å gå slik dei skal.

Dei vanlegaste symptoma på MS er synsforstyrringar, redusert kraft i armar og bein, manglande muskelkontroll, svekt gange, forstyrringar i vasslatings- og seksualfunksjonane, balanseproblem og at ein er trøytt.

I dag finst det inga behandling som hjelper permanent mot MS, men det finst behandling som kan bremse utviklinga av sjukdommen og lindre symptoma.

Video om Multippel sklerose frå Norsk helseinformatikk .

Læringsressursar

Nervesystemet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Regulering av lysmengden gjennom pupillen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Grå stær (katarakt)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Borrelia (Lymme borreliose)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Funksjonsområdene til hjernehalvdelene

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Epilepsi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Test og simulering om lys, farger og fargesyn

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff