Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Fysiologien til mennesketChevronRight
  4. NervesystemetChevronRight
  5. EpilepsiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Epilepsi

Epilepsi er eit symptom på fleire ulike tilstandar som har det til felles at dei forårsakar funksjonsforstyrringar i hjernen. Årsaka til epilepsien varierer frå person til person og kan ikkje alltid bli påvist.

Personar som har epilepsi, får epileptiske anfall som ofte blir opplevde som kraftige krampar. Slike forstyrringar i den elektriske aktiviteten til hjernen kan i prinsippet råke alle menneske, men epileptikarar har lågare terskel for at funksjonsforstyrringane blir utløyste.

ID-kort for personer med epilepsi. Foto.
ID-kort for personer med epilepsi

Mange epileptikarar har eit halskjede med epilepsisymbolet eller eit ID-kort som viser at dei har epilepsi, for å få riktig førstehjelp viss dei får anfall.

Sidan inntak av mykje alkohol kan utløyse epileptiske anfall, blir det anbefalt at epileptikarar viser måtehald med bruk av alkohol. For epileptikarar er det òg viktig å beskytte hovudet for å unngå hovudskadar, for eksempel ved å bruke hjelm når ein syklar eller beveger seg i ulendt terreng.

Epilepsi kan bli behandla med tiltak som førebyggjer anfall (nok søvn, regelmessig livsstil, unngå stressande situasjonar), medikament og i enkelte tilfelle med kirurgi.

Læringsressursar

Nervesystemet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter