Hopp til innhald

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Fysiologien til mennesketChevronRight
 4. NervesystemetChevronRight
 5. EpilepsiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Epilepsi

Epilepsi er eit symptom på fleire ulike tilstandar som har det til felles at dei forårsakar funksjonsforstyrringar i hjernen. Årsaka til epilepsien varierer frå person til person og kan ikkje alltid bli påvist.

Personar som har epilepsi, får epileptiske anfall som ofte blir opplevde som kraftige krampar. Slike forstyrringar i den elektriske aktiviteten til hjernen kan i prinsippet råke alle menneske, men epileptikarar har lågare terskel for at funksjonsforstyrringane blir utløyste.

ID-kort for personer med epilepsi. Foto.
ID-kort for personer med epilepsi

Mange epileptikarar har eit halskjede med epilepsisymbolet eller eit ID-kort som viser at dei har epilepsi, for å få riktig førstehjelp viss dei får anfall.

Sidan inntak av mykje alkohol kan utløyse epileptiske anfall, blir det anbefalt at epileptikarar viser måtehald med bruk av alkohol. For epileptikarar er det òg viktig å beskytte hovudet for å unngå hovudskadar, for eksempel ved å bruke hjelm når ein syklar eller beveger seg i ulendt terreng.

Epilepsi kan bli behandla med tiltak som førebyggjer anfall (nok søvn, regelmessig livsstil, unngå stressande situasjonar), medikament og i enkelte tilfelle med kirurgi.

Læringsressursar

Nervesystemet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Regulering av lysmengden gjennom pupillen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Grå stær (katarakt)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Multippel sklerose (MS)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Borrelia (Lymme borreliose)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Funksjonsområdene til hjernehalvdelene

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Test og simulering om lys, farger og fargesyn

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff