Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Fysiologien til mennesketChevronRight
  4. NervesystemetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Nervesystemet

Kroppen vår fungerer som ei eining, sjølv om han består av mange ulike celletypar, vev og organ. Dette er mogleg fordi nervesystemet formidlar og behandlar signal lynraskt til og frå alle delar av kroppen. Nervesystemet kontrollerer rørslene, refleksane og dei raske reaksjonane våre.

Genialt og avansert

Nervesystemet vårt er så avansert at vi slett ikkje forstår korleis alt fungerer. Vi kjenner funksjonen til mange delar av hjernen, men kvar er tankane og minnet?

Når vi bestemmer oss for å bevege oss, sender vi signal til musklane våre. Vi registrerer smak, lukt, smerte, varme, lydar og synsinntrykk, men slepp heldigvis å registrere alle dei signala som går til og frå hjerte, lunger, tarmar og hormonproduserande kjertlar.

Lynraskt

Nervesignala er elektriske signal som blir danna ved at ion lagar ladningsforskjellar. Takka vere stykkevis isolasjon, kan impulsen hoppe langs nervetråden, og få så stor fart som 100–120 m/sek.

Eit sikkerheitssystem sørgjer for at signala stoppar når impulsen har gått, slik at vi ikkje får krampar, men ulike medikament kan både dempe, stimulere og forstyrre aktiviteten til nervesystemet.

Læringsressursar

Nervesystemet

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter