Hopp til innhald

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Fysiologien til mennesketChevronRight
  4. Kroppen forsvarer seg mot sjukdommarChevronRight
  5. Vaksinering er viktig for å redusere barnedødelegheitChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vaksinering er viktig for å redusere barnedødelegheit

Eit av tusenårsmåla til FN er å få ned barnedødelegheita i verda. Noreg ønskjer å bidra til det ved å sørgje for at fleire blir vaksinerte mot livsfarlege sjukdommar.

Et barn blir undersøkt av lege. Foto.

På verdsbasis døyr meir enn 10 millionar barn kvart år. Ein firedel, altså 2,5 millionar, av desse barna blir redda ved hjelp av vaksinar som er tilgjengelege i dag eller vil bli tilgjengelege i nær framtid. Dette viser tal frå Verdas helseorganisasjon.

Eit av tusenårsmåla til FN er å få ned barnedødelegheita i verda, og Noreg er blant landa som støttar det internasjonale vaksinefondet GAVI for å få til nett dette. Regjeringa har som mål å auke støtta til GAVI frå Noreg til 500 millionar kroner årleg fram til 2015. Den totale støtta i denne perioden blir til saman 6,5 milliardar kroner.

Læringsressursar

Kroppen forsvarer seg mot sjukdommar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar